Ratusz Warszawa Rembertów

Witamy w serwisie DBFO Rembertów

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m.st. Warszawy jest jednostką budżetową utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Rembertów miasta Warszawy.

Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych, a w szczególności:
•opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
•prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
•organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Zadania są realizowane na podstawie porozumień zawartych z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO Rembertów. Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy zakres obowiązków Biura określa statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Rembertów m. st. Warszawy (Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.12.2003 roku z późn. zmianami – tekst ujednolicony

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/30C1000A-8449-4BED-8C0E-8E607E305917,frameless.htm

Przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Rembertów m.st. Warszawy nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Łukasz Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres siedziby Biura (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych).