NOWY NUMER RACHUNKU DO WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ


Od 1 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy funkcjonuje nowy numer rachunku do wpłat z tytułu opłaty skarbowej

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Dostępny jest również nowy wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej.

Wzór wniosku